Γυναίκες στην επιστήμη

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022, οι μαθητές της γεωγραφίας μαζί με την καθηγήτριά τους κα Δήμητρα Τσιώνου θα δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό διαδραστικό βιβλίο για τις γυναίκες στην επιστήμη. Συγκεκριμένα, το βιβλίο θα παρουσιάζει τη συμβολή ευρωπαίων γυναικών στην επιστήμη που το έργο τους στη συνέχεια το καρπώθηκαν άνδρες επιστήμονες. Τέτοια παραδείγματα που γνωρίζουμε σήμερα είναι οι επιστημόνισσες Rosalind Elsie Franklin (δομή του DNA), Bell Burnell (αστρονόμος) και αρκετές άλλες στο παρελθόν αλλά και στη σύγχρονη ιστορία.

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα των μαθητών καθώς και να τους ενημερώσει για την παρουσία γυναικών επιστημόνων σε διάφορους τομείς. Το περιεχόμενο του βιβλίου θα αποφασιστεί από τους μαθητές με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους.