Το σχολείο

Διοίκηση

Διευθύντρια: Κωνσταντίνα ΜΠΑΤΑΛΑ

Υποδιευθύντρια πρωτοβάθμιου κύκλου: Ζέτα ΣΧΙΖΑ

Υποδιευθυντής δευτεροβάθμιου κύκλου: Γιάννης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ