Διοίκηση

Αν. Διευθύντρια: Γραμματική ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ

Υποδιευθυντής πρωτοβάθμιου κύκλου: Στέργιος ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Αν. Υποδιευθύντρια δευτεροβάθμιου κύκλου: Ελευθερία ΤΖΑΒΑΡΑ