Το σχολείο

Διοίκηση

Διευθύντρια: Κωνσταντίνα ΜΠΑΤΑΛΑ

Υποδιευθυντής πρωτοβάθμιου κύκλου: Στέργιος ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Υποδιευθυντής δευτεροβάθμιου κύκλου: Γιάννης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ