Ευρωπαϊκός Μήνας ΚυβερνοΑσφάλειας

In 2022 the European Cybersecurity Month (ECSM) celebrates its 10-year anniversary, since it was first launched in 2012. After 10 years of hard work and constant evolution, the ECSM campaign has reached a high maturity level and has become a flagship activity, helping change our behavior online, improving the way we act when faced with a cybersecurity threat and eventually reaching the goal of reducing cyber incidents.

For its 10-year anniversary, the 2022 edition of the ECSM will be focusing on phishing and ransomware, with a series of activities taking place all over Europe, throughout October.

Μαθητές διαφόρων τάξεων του Β/θμιου κύκλου του ΣΕΠ συνεργάστηκαν και δημιούργσαν ενημερωτικό υλικό στα πλαίσια του #CyberSecMonth 2022, υπό την επίβλεψη της εκπαιδευτικού πληροφορικής, κας. Ξανθούλας Ατσαλάκη.

  • Μαθητές των S1-S3 έφτιαξαν ένα διαδικτυακό βιβλίο για τα κακόβουλα λογισμικά (ransomware).
  • Μαθητές της S4 έφτιαξαν φυλλάδια για να ενημερώσουν για τα κακόβουλα λογισμικά και το πως προστατευόμαστε από αυτά: DL, AF&DK, MK, KCH&DN, DN, NO&DK, MCH.
  • Μαθητές των S6 και S7 έφτιαξαν ένα 3D animation video για τα κακόβουλα λογισμικά.