Select your language

Γραπτές εξετάσεις Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου

Οι γραπτές εξετάσεις ξεκινούν στις 10.00 ή στις 15.00. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα για λεπτομέρειες.

Άφιξη

 • Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον 20 λεπτά πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων.
 • Υποψήφιοι/ες που προσέρχονται καθυστερημένα σε γραπτή εξέταση ενδέχεται να μην γίνουν δεκτοί/ες. Εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για την καθυστερημένη άφιξη των υποψηφίων, ο/η Πρόεδρος ή ο/η Αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ή ο/η Διευθυντής/ρια του Σχολείου θα αποφασίσει εάν μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση και κατά πόσο θα τους δοθεί επιπλέον χρόνος.

Υλικά και διαδικασία

 • Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να γράφουν μόνο σε χαρτί που παρέχει το Σχολείο για την εξέτασή τους, είτε πρόκειται για τις απαντήσεις τους είτε για το πρόχειρο. Το πρόχειρο δεν θα διορθωθεί.
 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να αφήσουν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα στη γραμματεία.
 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να πάρουν στην αίθουσα εξέτασης μόνο τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό που αναγράφεται στο εξώφυλλο των θεμάτων κάθε μαθήματος, γενικά χαρτικά (χάρακα, γόμα, στυλό, διαφανή μολυβοθήκη) και μπουκάλια με νερό ή χυμό.
 • Δεν επιτρέπεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων, ρολογιών, έξυπνων ρολογιών και τεχνολογικών συσκευών στην αίθουσα εξέτασης (εκτός αν προβλέπεται για συγκεκριμένο μάθημα). Η κατοχή τέτοιου υλικού θα εκληφεί ως απάτη.

 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μολύβι μόνο σε χαρτί μιλιμετρέ, παρτιτούρες, έργα τέχνης κ.λπ. όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο των θεμάτων του κάθε μαθήματος. Για τις απαντήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν μπλε ή μαύρο στυλό ή στυλό rollerball. Κείμενο γραμμένο με μολύβι δεν θα διορθωθεί.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή στυλό που σβήνει. Για να διορθωθεί τυχόν λάθος, οι υποψήφιοι/ες πρέπει απλώς να το διαγράψουν προσεκτικά με τη βοήθεια ενός χάρακα.
 • Εάν τα θέματα έχουν διαφορετικές ερωτήσεις, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια σε ποια ερώτηση απαντούν.

Τουαλέτα

Συνιστάται οι υποψήφιοι/ες να πάνε τουαλέτα πριν από την έναρξη της εξέτασης και όχι κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να μπορέσουν να εκμεταλευτούν στο μέγιστο τον χρόνο, να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους και να αποφευχθεί η απόσπαση της προσοχής των υπολοίπων. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι:

 • Οι υποψήφιοι/ες δεν επιτρέπεται να πάνε στην τουαλέτα κατά τα πρώτα 30 λεπτά της εξέτασης ή κατά τα τελευταία 10 λεπτά. Θα συνοδεύονται από επιτηρητή/ρια και θα σημειώνεται η ώρα.
 • Οι υποψήφιοι/ες δεν επιτρέπεται να πάνε στην τουαλέτα περισσότερο από μία φορά κατά την διάρκεια μιας εξέτασης. Εάν κάποιος/α υποψήφιος/α έχει συγκεκριμένη ιατρική πάθηση, θα πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση στη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να γίνει εξαίρεση για αυτόν/ην.

Αποχώρηση

 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αποχωρήσουν μία ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. Ωστόσο, συνιστάται στους/στις υποψήφιους/ες να χρησιμοποιούν όλον τον διαθέσιμο χρόνο για λεπτομερή αναθεώρηση του γραπτού τους πριν το παραδώσουν.
 • Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να παραδώσουν το γραπτό τους νωρίτερα δεν θα μπορέσουν να εγκαταλείψουν τη θέση τους έως ότου το γραπτό τους γίνει δεκτό από κάποιον/α επιτηρητή/ρια. Αφού παραδώσουν το γραπτό τους και αποχωρήσουν από την αίθουσα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε αυτήν όσο συνεχίζεται η εξέταση.
 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υιοθετούν την κατάλληλη συμπεριφορά ώστε να μην ενοχλούν τους υπόλοιπους υποψηφίους/ες στην αίθουσα εξέτασης. Για να μην διαταραχθεί η ολοκλήρωση της εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους τα τελευταία 10 λεπτά. Ο καθορισμένος χρόνος λήξης της εξέτασης πρέπει να τηρείται αυστηρά.
 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να φροντίσουν να παραδώσουν όλες τις σελίδες του γραπτού τους τον καθορισμένο χρόνο λήξης της εξέτασης. Καμία σελίδα που θα παραδοθεί αργότερα δεν θα γίνει δεκτή: κανένα επιπλέον τμήμα του γραπτού τους δεν θα ληφθεί υπόψη / θα γίνει αποδεκτό από τους/ις επιτηρητές/ριες μετά την έξοδο των υποψηφίων από την αίθουσα εξέτασης. Τα πρόχειρά παραμένουν στην αίθουσα εξέτασης.
 • Προτού οι υποψήφιοι/ες παραδώσουν το γραπτό τους, πρέπει να ελέγξουν ότι οι ερωτήσεις που έχουν απαντήσει έχουν αναγραφεί με σαφήνεια στις κόλες. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει επίσης να ελέγξουν ότι όλες οι επικεφαλίδες των φύλλων Α3 έχουν συμπληρωθεί σωστά, ότι όλες οι σελίδες που χρησιμοποιήθηκαν είναι σωστά αριθμημένες και ότι όλα τα φύλλα Α3 έχουν τακτοποιηθεί με τη σωστή σειρά από το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε (εξωτερικό) έως το τελευταίο (εσωτερικό). Τα φύλλα χαρτιού μιλιμετρέ τοποθετούντια πάντα τελευταία. Μετά το τέλος της εξέτασης, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να πάρουν μαζί τους το πρόχειρο και τα θέματα.

 

Προφορικές εξετάσεις Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ανά μάθημα. Οι μαθητές θα ειδοποιηθούν ξεχωριστά για το ατομικό τους πρόγραμμα.

Άφιξη

 • Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη του χρόνου προετοιμασίας.
 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να αφήσουν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα στη γραμματεία.
 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να πάρουν στις αίθουσες προετοιμασίας και εξέτασης μόνο τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό και γενικά χαρτικά.

Διαλογή ερώτησης

 • Την προκαθορισμένη ώρα, ο/η υποψήφιος/α θα μεταβεί στην αίθουσα εξέτασης για να επιλέξει ένα φάκελο που περιέχει μια ερώτηση.
 • Οι ερωτήσεις που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί θα μπουν ξανά στους φακέλους τους και θα τοποθετηθούν στην άκρη μέχρι να μείνουν μόνο 3 φάκελοι διαθέσιμοι. Κατόπιν, όλες οι ερωτήσεις θα συγκεντρωθούν και θα ανακατευτούν έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να μπορούν να επιλέξουν ξανά από το σύνολό τους. Πρέπει πάντα να υπάρχουν τουλάχιστον 3 φάκελοι για να διαλέξουν οι υποψήφιοι/ες.

Προετοιμασία

 • Αφού λάβουν την ερώτησή τους, οι υποψήφιοι/ες θα οδηγηθούν στην αίθουσα προετοιμασίας όπου θα έχουν 20 λεπτά για να προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους.
 • Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παράγουν κάποιες σημειώσεις, χρησιμοποιώντας μόνο χαρτί που παρέχεται από το Σχολείο.
 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προετοιμάσουν τη δομή της παρουσίασής τους χρησιμοποιώντας νοητικούς χάρτες, διαγράμματα, κουκκίδες, σχέδια ή/και μια λίστα με λέξεις-κλειδιά και κύριες ιδέες. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουν έκθεση γιατί δεν πρέπει απλά να διαβάσουν το κείμενο που έγραψαν στο χαρτί τους.

Εξέταση

 • Κάθε προφορική εξέταση διεξάγεται από 2 εξεταστές: τον/την καθηγητή/ρια του/της υποψηφίου/ας και έναν/μια εξωτερικό/ή εξεταστή/ρια.
 • Η προφορική εξέταση διαρκεί 20 λεπτά, συν 5 λεπτά για να συζητήσουν οι εξεταστές/ριες την τελική βαθμολογία.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα έγγραφα που παρέχονται και τις σημειώσεις που κράτησαν κατά την περίοδο προετοιμασίας.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να παρουσιάσουν το θέμα της ερώτησης που διάλεξαν. Η παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να είναι απλή ανάγνωση των σημειώσεων που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Επίσης, οι δύο εξεταστές/ριες θα υποβάλουν στους/στις υποψηφίους/ες περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα. Συνήθως, αυτό γίνεται για να βοηθηθούν οι υποψήφιοι/ες να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να τους υπενθυμίσουν πτυχές που μπορεί να ξέχασαν να αναφέρουν.

 

Προβολή των εγγράφων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου μετά τη βαθμολόγηση

Οι υποψήφιοι/ες ή οι νόμοιμοι εκπρόσωποί τους, αν είναι ανήλικοι, δικαιούνται να δουν και να λάβουν αντίγραφο:

 • Για τις γραπτές εξετάσεις
  • Του γραπτού
  • Της τελικής βαθμολογίας του γραπτού (μέσος όρος των βαθμών των δύο διορθωτών/ριων και, κατά περίπτωση, τον βαθμό του/της τρίτου/ης διορθωτή/ριας)
  • Του βαθμού του/της κάθε διορθωτή/τριας (και της επιμέρους βαθμολογίας του/της κάθε διορθωτή/ριας και, κατά περίπτωση, του/της τρίτου/ης διορθωτή/ριας)
  • Των σχολίων των διορθωτών/ριων
  • Των θεμάτων
  • Των προτεινόμενων λύσεων
 • Για τις προφορικές εξετάσεις
  • Της ερώτησης που πήραν
  • Του φύλλου βαθμολογίας με τον βαθμό των δύο εξεταστών/ριων

Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στον/στην Διευθυντή/ρια του Σχολείου το αργότερο 4 ημερολογιακές ημέρες μετά την ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ο/η Διευθυντής/ρια θα καταστήσει διαθέσιμα όλα τα έγγραφα το αργότερο 3 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή του αιτήματος. Ο/η Διευθυντής/ρια μπορεί να αποφασίσει να διαθέσει όλα τα έγγραφα μόνο μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής φόρμας.

Εκπρόθεσμη αίτηση για την προβολή των γραπτών εξετάσεων δεν θα γίνει δεκτή.

Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Σαββαθιανών & A. Νιώτη 8
  Τ.Θ. 2099
  71202 Ηράκλειο
  Ελλάδα
mail@sch-eur-education.ira.sch.gr
+30 2810 301780
  facebook.com/seeheraklion

 

Πρωτοβάθμιος Κύκλος
dimeured@sch.gr

Δευτεροβάθμιος Κύκλος
gymeured@sch.gr

 

Please publish modules in offcanvas position.