Η υφαντική τέχνη της Κρήτης

Από το 2011 στο Σ.Ε.Π. υλοποιούνται δράσεις Υφαντικής στις οποίες έχουν πάρει μέρος μαθητές και των δύο βαθμίδων και των δύο γλωσσικών τμημάτων. Στους στόχους των δράσεων περιλαμβάνονται: η γνωριμία με την παραδοσιακή τέχνη της Κρήτης, η αναβίωσή και διάδοσή της, η αναζήτηση των οικογενειακών παραδόσεων στην υφαντική.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων που υλοποιήθηκαν, τα παιδιά συμμετείχαν σε Διαδραατική Έκθεση με υφάντριες στον Άγιο Μάρκο, Μουσικοθεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε σχολεία που υλοποιούν αντίστοιχες δράσεις και αλληλοδιδασκαλία, επισκέψεις σε εργαστήρια υφαντικής στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στο Μουσείο Μπενάκη και στο Μουσείο Κλωστοϋφαντουργικών τεχνών ΜΕΝΤΗΣ, επίσκεψη στο Λύκειο Ελληνίδων Βόλου και συμμετοχή εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλλιέργεια λιναριού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, συνεντεύξεις με υφάντριες από το οικογενειακό περιβάλλον και φωτογράφηση των οικογενειακών υφαντών, ψηφιακή καταγραφή αντιπροσωπευτικών παραδοσιακών υφαντών της Κρήτης και διερεύνηση των διακοσμητικών στοιχείων τους., ψηφιοποίηση των διακοσμητικών μοτίβων των υφαντών και δημιουργία ψηφιακού Μουσείου Υφαντικής Τέχνης.

Το σχολείο έχει συνεργαστεί με το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Αποστολή Πηνελόπη-Gandhi, το Πολυτεχνείο Χανίων και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.