Νέα βαθμολογική κλίμακα

Από τον Σεπτέμβριο 2018, έχει τεθεί σε ισχύ η νέα βαθμολογική κλίμακα για τις τάξεις S1 έως S5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας των Ευρωπαικών Σχολείων στον σύνδεσμο New marking scale in the Secondary cycle.