Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Σαββαθιανών & Νιώτη 8
Τ.Θ. 2099
71202 Ηράκλειο
Ελλάδα
mail@sch-eur-education.ira.sch.gr
+30 2810 301780
+30 2810 222712